หลักสูตร เรียนเสริมทักษะ (มีใบขับขี่แล้ว) 3,500 บาท

หลักสูตร เรียนเสริมทักษะ (มีใบขับขี่แล้ว) 3,500 บาท

เปิดสอนทุกวัน

จํานวน 10 ชั่วโมง 3,500 บาท สำหรับผู้ที่มีใบขับขี่แล้วต้องการที่จะลงเรียนเพิ่มเติม
เปิดทำการสอนทุกวัน ตั้งแต่ 06.00 น – 21.00 น. ประกอบด้วย

ภาคปฏิบัติ ซึ่งมีเนื้อหาและชั่วโมงการอบรมและฝึกหัดขับรถจํานวน 10 ชั่วโมง ดังนี้

ความรู้เกี่ยวกับการบํารุงรักษารถยนต์และอุปกรณ์ควบคุมภายใน รถยนต์

การบํารุงรักษารถและการตรวจเช็ครถประจําวัน

การเตรียมความพร้อมในห้องโดยสารก่อนออกรถ

การควบคุมและบังคับรถให้เคลื่อนที่ และการหยุดรถ

การใช้คลัตช์ คันเร่ง และเบรกอย่างถูกต้อง

การใช้เกียร์ในระดับความเร็วที่แตกต่างของรถยนต์เกียร์ธรรมดา หรือเกียร์อัตโนมัติ

การใช้เกียร์ในสถานการณ์ต่าง ๆ

การขับรถเดินหน้าและถอยหลังในทางตรง

การขับรถเดินหน้าและหยุดรถเทียบทางเท้า

การควบคุมความเร็วของรถ (การขับรถซิกแซกหรือการขับรถ ในทางโค้งรูปตัวเอส)

การกลับรถทางแคบ

การขับรถเดินหน้าและถอยหลังซองตรง

การขับรถเลี้ยวมุมฉากต่าง ๆ

การขับรถถอยหลังเข้าจอดและเดินหน้าออกจากช่องว่าง ด้านซ้ายขนานกับขอบทาง

การขับรถถอยหลังเข้าจอดและเดินหน้าออกจากช่องว่าง ด้านซ้ายมุมฉาก

การขับรถถอยหลังเข้าจอดและเดินหน้าออกจากช่องว่าง ด้านขวามุมฉาก

การขับรถเดินหน้าเข้าจอดและถอยหลังออกจากช่องว่าง ด้านซ้ายมุมฉาก

การขับรถเดินหน้าเข้าจอดและถอยหลังออกจากช่องว่าง ด้านขวามุมฉาก

การหยุดรถ การจอดรถ และออกรถบนทางลาดชันหรือสะพาน

การหยุดรถบนทางราบ

การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก

สมัครเรียนคอร์สนี้


หลักสูตรอื่น ๆ ที่น่าสนใจ