สอนขับรถยนต์สอนขับรถจักรยานยนต์อบรมภาคทฤษฎีเรียนขับรถ (มีใบขับขี่แล้ว)เรียนขับรถ (ไม่ต้องการใบขับขี่)
เรียนที่นี่ สอบใบขับขี่ ที่นี่ได้เลย
อบรมที่นี่ เพื่อสอบใบขับขี่หรือต่ออายุใบขับขี่
ที่สำนักงานขนส่งได้เลย
ได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก
ข่าวสารและกิจกรรม
เรียนสอบง่ายๆ ใกล้ มธ. ที่สุด
เรียนสอบง่ายๆ ใกล้ มธ. ที่สุด
เปิดลงทะเบียนออนไลน์ก่อนได้
เปิดลงทะเบียนออนไลน์ก่อนได้
ก่อนจะได้ใบขับขี่ต้องทำอะไรบ้าง
ก่อนจะได้ใบขับขี่ต้องทำอะไรบ้าง
TANRAT ปลอดเชื้อ ปลอดภัย
TANRAT ปลอดเชื้อ ปลอดภัย
เรียน อบรมพร้อมสอบใบขับขี่ที่โรงเรียน
เรียน อบรมพร้อมสอบใบขับขี่ที่โรงเรียน
เปิดแล้วหลักสูตรเรียนออนไลน์ก่อนขนส่งเปิด
เปิดแล้วหลักสูตรเรียนออนไลน์ก่อนขนส่งเปิด
คลิกเพื่อดูข่าวสารและกิจกรรมทั้งหมด
โรงเรียนสอนขับรถ แทนรัฐ ไดร์ฟวิ่ง ได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก นักเรียนที่เรียนครบหลักสูตรและผ่านการสอบ
จะได้รับหนังสือรับรองเพื่อยื่นขอรับใบขับขี่ ได้ที่สำนักงานขนส่งทุกจังหวัด โดยไม่ต้องสอบแต่ประการใด
และกลางปี พ.ศ. 2559 โรงเรียนจะเปิดหลักสูตรการอบรม