โรงเรียนสอนขับรถแทนรัฐไดร์ฟวิ่งโรงเรียนสอนขับรถแทนรัฐไดร์ฟวิ่งโรงเรียนสอนขับรถแทนรัฐไดร์ฟวิ่งโรงเรียนสอนขับรถแทนรัฐไดร์ฟวิ่ง

โรงเรียนสอนขับรถแทนรัฐไดร์ฟวิ่ง

โรงเรียนสอนขับรถ แทนรัฐ ไดร์ฟวิ่ง ได้รับการรับรองจาก กรมการขนส่งทางบก และกระทรวงศึกษาธิการ ในหลักสูตรสอนขับรถยนต์ หลักสูตรสอนขับรถจักรยานยนต์ หลักสูตรรถเพื่อการขนส่งประเภท 2 (ท.2) เมื่อเรียนจบหลักสูตร และผ่านการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย ทดสอบทฤษฎี ด้วยเครื่อง e-Exam และทดสอบขับรถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์ ที่โรงเรียนสอนขับรถ แทนรัฐ ไดร์ฟวิ่ง ตามมาตรฐานของกรมการขนส่งทางบก นักเรียนจะได้รับหนังสือรับรอง เพื่อยื่นขอรับใบขับขี่ ได้ที่สำนักงานขนส่งทุกจังหวัด

ครูของพวกเรา

โรงเรียนสอนขับรถแทนรัฐไดร์ฟวิ่ง

เรียนพร้อมสอบใบขับขี่ได้ที่โรงเรียนแทนรัฐ

ได้รับการรับรองจาก กรมการขนส่งทางบก และกระทรวงศึกษาธิการ
มีสนามฝึกหัดขับรถ และทดสอบด้วยเครื่อง e-Exam

คลิกเพื่อสมัครเรียนขับรถได้เลย!

ความประทับใจจากผู้เรียน