สอนขับรถยนต์สอนขับรถจักรยานยนต์อบรมภาคทฤษฎีเรียนขับรถ (มีใบขับขี่แล้ว)เรียนขับรถ (ไม่ต้องการใบขับขี่)
เรียนที่นี่ สอบใบขับขี่ ที่นี่ได้เลย
อบรมที่นี่ เพื่อสอบใบขับขี่หรือต่ออายุใบขับขี่
ที่สำนักงานขนส่งได้เลย
ได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก
ข่าวสารและกิจกรรม
เรียนขับรถยุค COVID-19
เรียนขับรถยุค COVID-19
เรียน อบรมพร้อมสอบใบขับขี่ที่โรงเรียน
เรียน อบรมพร้อมสอบใบขับขี่ที่โรงเรียน
สอบใบขับขี่ทีเดียวผ่าน ดูให้จบ
สอบใบขับขี่ทีเดียวผ่าน ดูให้จบ
เรียนสอบง่ายๆ ใกล้ มธ. ที่สุด
เรียนสอบง่ายๆ ใกล้ มธ. ที่สุด
ก่อนจะได้ใบขับขี่ต้องทำอะไรบ้าง
ก่อนจะได้ใบขับขี่ต้องทำอะไรบ้าง
TANRAT ปลอดเชื้อ ปลอดภัย
TANRAT ปลอดเชื้อ ปลอดภัย
คลิกเพื่อดูข่าวสารและกิจกรรมทั้งหมด
โรงเรียนสอนขับรถ แทนรัฐ ไดร์ฟวิ่ง ได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก นักเรียนที่เรียนครบหลักสูตรและผ่านการสอบ
จะได้รับหนังสือรับรองเพื่อยื่นขอรับใบขับขี่ ได้ที่สำนักงานขนส่งทุกจังหวัด โดยไม่ต้องสอบแต่ประการใด
และกลางปี พ.ศ. 2559 โรงเรียนจะเปิดหลักสูตรการอบรม