สอนขับรถยนต์สอนขับรถจักรยานยนต์อบรมภาคทฤษฎีเรียนขับรถ (มีใบขับขี่แล้ว)เรียนขับรถ (ไม่ต้องการใบขับขี่)
เรียนที่นี่ สอบใบขับขี่ ที่นี่ได้เลย
อบรมที่นี่ เพื่อสอบใบขับขี่หรือต่ออายุใบขับขี่
ที่สำนักงานขนส่งได้เลย
ได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก
ข่าวสารและกิจกรรม
สอบง่ายเพราะได้คุณภาพ
สอบง่ายเพราะได้คุณภาพ
สมัครเรียนพร้อมกันลด 1,000 บาท
สมัครเรียนพร้อมกันลด 1,000 บาท
เรียนขับรถยุค COVID-19
เรียนขับรถยุค COVID-19
เรียน อบรมพร้อมสอบใบขับขี่ที่โรงเรียน
เรียน อบรมพร้อมสอบใบขับขี่ที่โรงเรียน
สอบใบขับขี่ทีเดียวผ่าน ดูให้จบ
สอบใบขับขี่ทีเดียวผ่าน ดูให้จบ
เรียนสอบง่ายๆ ใกล้ มธ. ที่สุด
เรียนสอบง่ายๆ ใกล้ มธ. ที่สุด
คลิกเพื่อดูข่าวสารและกิจกรรมทั้งหมด
โรงเรียนสอนขับรถ แทนรัฐ ไดร์ฟวิ่ง ได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก นักเรียนที่เรียนครบหลักสูตรและผ่านการสอบ
จะได้รับหนังสือรับรองเพื่อยื่นขอรับใบขับขี่ ได้ที่สำนักงานขนส่งทุกจังหวัด โดยไม่ต้องสอบแต่ประการใด
และกลางปี พ.ศ. 2559 โรงเรียนจะเปิดหลักสูตรการอบรม