ท่าสอบใบขับขี่ ที่โรงเรียนแทนรัฐ ไดร์ฟวิ่ง ***** ไม่ต้องไปสอบที่ขนส่ง*****

สามท่าสอบหลักในการสอบใบขับขี่รถยนต์ได้แก่

1. การจอดเทียบฟุตบาท

2. การขับรถถอยหลัง 45 องศาเข้าช่องจอดรถ

3. การขับรถเดินหน้าถอยหลังทางตรง


ย้อนกลับ