สอบใบขับขี่ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์


                                                       

เพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่นักเรียนที่ต้องการรับใบขับขี่เร็วๆ โรงเรียนจึงเปิดสอบใบขับขี่ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์

โรงเรียนสอนขับรถแทนรัฐไดร์ฟวิ่ง

โรงเรียนสอนขับรถแทนรัฐไดร์ฟวิ่ง

โรงเรียนสอนขับรถแทนรัฐไดร์ฟวิ่ง

โรงเรียนสอนขับรถแทนรัฐไดร์ฟวิ่ง

โรงเรียนสอนขับรถแทนรัฐไดร์ฟวิ่ง

โรงเรียนสอนขับรถแทนรัฐไดร์ฟวิ่งโรงเรียนสอนขับรถแทนรัฐไดร์ฟวิ่งโรงเรียนสอนขับรถแทนรัฐไดร์ฟวิ่ง

โรงเรียนสอนขับรถแทนรัฐไดร์ฟวิ่ง

โรงเรียนสอนขับรถแทนรัฐไดร์ฟวิ่ง

โรงเรียนสอนขับรถแทนรัฐไดร์ฟวิ่งโรงเรียนสอนขับรถแทนรัฐไดร์ฟวิ่ง

โรงเรียนสอนขับรถแทนรัฐไดร์ฟวิ่ง

โรงเรียนสอนขับรถแทนรัฐไดร์ฟวิ่ง                                               

                                  ย้อนกลับ