สนามใหญ่ ฝึกง่าย เป็นเร็ว ที่สาขาพระรามสอง
พื้นที่สนามฝึก 7 ไร่ ทำให้ผู้เรียน ไม่เคลียด ไม่กดดัน ควบคุมรถง่าย ขับเป็นเร็ว สอบใบขับขี่ง่ายยิ่งขึ้น

ย้อนกลับ