7 ขั้นตอน จองคิวทำใบขับขี่ที่ขนส่งด้วย แอฟ DLT SMART QUEUE (download)

1. ลงทะเบียน 2. เลือกสำนักงานขนส่ง 3. เลือกประเภทงานที่ต้องการ 4. เลือกวันที่ 5. เลือกเวลา 6. ยืนยันการจอง 7. รับระหัสการจองไปติดต่อขนส่งย้อนกลับ