ใบขับขี่ของเราใช้ขับรถได้กี่ประเทศ แล้วเราจำเป็นต้องมีใบขับขี่สากลไหม?

ใบขับขี่ของเราใช้ขับรถได้กี่ประเทศ แล้วเราจำเป็นต้องมีใบขับขี่สากลไหม?

ใบขับขี่รูปแบบ Smart card ที่เราใช้กันในปัจจุบัน สามารถนำไปขับขี่รถยนต์ได้ 10 ประเทศอาเซี่ยนได้ โดยไม่ต้องทำใบขับขี่สากลแต่อย่างใด เนื่องจากเป็นข้อตกลงระหว่างประเทศอาเซี่ยน ในการขับขี่รถยนต์ข้ามแดนได้ ประเทศที่เราสามารถใช้ใบขับขี่ประเทศเราไปขับได้เลยได้แก่

1. ลาว

2. เวียดนาม

3. กำพูชา

4. เมียนมาร์

5. มาเลเซีย

6. อินโดนีเซีย

7. บรูไน

8. ฟิลิปปินส์

9.สิงคโปร์

10. ไทย

      ทั้งนี้ใบขับขี่จะต้องเป็นแบบ Smart card ที่ระบุข้อมูลเจ้าของบัตรเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น หากท่านมีใบขับขี่แบบเก่าจะต้องนำไปเปลี่ยนก่อน จึงสามารถใช้ขับรถได้ใน 10 ประเทศอาเซียน

       นอกจากนี้เจ้าของรถยังสามารถนำรถที่ดทะเบียนในประเทศไทย ไปใช้ในกลุ่มประเทศอาเซี่ยน 10 ประเทศได้ด้วย โดยจะต้องนำรถมาดำเนินการทางทะเบียน ณ สำนักงานขนส่งที่รถจดทะเบียนไว้ เพื่อขอรับป้ายทะเบียนรถเป็นภาษาอังกฤษสำหรับขับรถเข้าในกลุ่มประเทศสมาชิกบทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ