ปรับปรุงดูแลสนามฝึกขับรถ

ปรับปรุงดูแลสนามฝึกขับรถ
????เพื่อการเรียนที่สุนทรีย์..ยิ่งขึ้น
????บุคลากรทุกคนจะช่วยกันดูแลโรงเรียนให้เรียบร้อยอยู่เสมอ
????นักเรียนเรียนกับครูคนไหนทักมาได้ครับ
⬇สมัครเรียนผ่าน web เลือกเวลาเรียนเองได้

ข่าวสารอื่น ๆ ที่น่าสนใจ