หากเรียนครบหลักสูตรแล้ว #ขับรถไม่ได้ # โรงเรียนยินดีคืนเงินให้

หากเรียนครบหลักสูตรแล้ว #ขับรถไม่ได้ # โรงเรียนยินดีคืนเงินให้

หากเรียนครบหลักสูตรแล้ว #ท่านขับรถไม่ได้ #โรงเรียนยินดีคืนเงินให้ ทุกท่านมั่นใจได้เลยว่าโรงเรียนจะมีเทคนิคต่างๆเพื่อให้ท่านขับรถเป็น ขับรถได้ นอกจากนี้ยังสอนให้ท่านมีความรู้เกี่ยวกับการบำรุงรักษารถอย่างถูกต้องตามมาตรฐานกรมการขนส่งทางบก  เรียนรู้ถึงการใช้รถ อย่างปลอดภัย ขับรถตาม กฏ กติตา มารยาท ซึ่งจะทำให้ลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุซึ่งนับวันจะสูงขึ้นทุกวันๆ


ข่าวสารอื่น ๆ ที่น่าสนใจ