เปิดอบรมใบขับขี่ทุกวันๆละสองรอบ

 เปิดอบรมใบขับขี่ทุกวันๆละสองรอบ

เปิดอบรมใบขับขี่ทุกวันๆละสองรอบ รอบเช้าเริ่ม 08.00 น.  รอบบ่ายเริ่ม 13.00 น.  อบรมทำใบขับขี่ใหม่ 5 ชม. 500 บาท   อบรมต่อใบขับขี่ 5 ปี เป็น 5 ปี  1 ชม. 200 บาท

ติดต่อ 09-23458383  02-8929933  line.@tanrat และ tanrat8383ข่าวสารอื่น ๆ ที่น่าสนใจ