บริการรับส่งฟรี

#จุดนัดพบโลตัสพระรามสองทุกวัน สำหรับสาขาพระราม2
มีรถตู้บริการรับส่งทุกวัน สำหรับท่านที่ต้องการใช้รถรับส่งแจ้งเจ้าหน้าที่รับสมัคร บริการรับส่ง FREE ครับ

การใช้บริการให้นักเรียนแจ้งใช้บริการรถตู้รับส่งกับเจ้าหน้าที่รับสมัคร รถตู้จะรับส่งตั้งแต่วันแรกที่เรียนจนถึงวันสุดท้ายของการเรียน

แต่วันไปสอบใบขับขี่ที่โรงเรียน 1 วัน ขอให้นักเรียนเดินทางไปเองในวันสุดท้ายครับ
ย้อนกลับ