ขั้นตอนในการทำใบขับขี่ ปี 2564

ขั้นตอนในการทำใบขับขี่ ปี 2564

การทำใบขับขี่มี 4 ขั้นตอน

[1] จองคิวเพื่อเข้ารับการอบรม

      การจองคิวอบรมออนไลน์ สามารถจองผ่านแอปพลิเคชั่น DLT Smart Queue หรือ เราจะโทรจองด้วยโทรศัพท์ที่สำนักงานขนส่งก็ได้เช่นกัน

[2] เตรียมเอกสารที่ใช้ในการสมัครสอบใบขับขี่

      > บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง

      > สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด

      > ใบรับรองแพทย์ (อายุไม่เกิน 6 เดือน)

      > ใบรับรองการอบรม (กรณีอบรมมาจากโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก)

[3]  การเตรียมสมรรถนะร่างกายให้มีความพร้อมก่อนไปขอใบรับรองแพทย์และก่อนไปสอบใบขับขี่

[4]  ศึกษาข้อมูลเพื่อเตรียมทำข้อสอบให้แม่นยำที่สุด เพราะว่าข้อสอบล่าสุดปี 2564 มีการปรับใหม่ มีข้อสอบเชิงวิเคราะห์ และเชิงการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินขณะขับรถ ในส่วนของป้ายจราจรต่างๆจำนวนข้อสอบจะลดลง  การสอบข้อเขียนจะมีทั้งหมด 50 ข้อ ผู้เข้าสอบจะต้องทำให้ได้ร้อยละ 90 ของข้อสอบทั้งหมดนั่นคือ 45 ข้อนั่นเอง และหากไม่ผ่านเกณฑ์สามารถกลับมาสอบใหม่วันหลัง กำหนดเวลาไว้ไม่เกิน 90 วัน

[5]  เตรียมตัวสอบภาคปฏิบัติ ซึ่งมีด่านสอบทั้งหมด 3 ด่าน ดังนี้

      1. ขับรถเดินหน้าและถอยหลังในทางตรง ให้ขับรถในช่องเดินรถยาว 12 เมตร ขับรถเดินหน้า 1 ครั้ง ขับรถถอยหลัง 1 ครั้ง โดยต้องขับรถไม่ชนหรือไม่เบียดเสาหลักที่วางเรียงกันทั้งซ้ายและขวา ทั้งนี้อย่าให้เครื่องยนต์ดับระหว่างการสอบขับรถ

      2. ขับรถเดินหน้าและหยุดรถเทียบทางเท้า  ด้านซ้ายของตัวรถต้องจอดขนาน และห่างจากขอบทางไม่เกิน 25 ซ.ม. โดยจอดให้ล้อหน้าและล้อหลังทับเส้นสีที่กำหนดไว้และกันชนหน้ารถต้องไม่เกินจุดหยุดรถข้างทาง และห่างจากเส้นหยุดรถไม่เกิน 1 เมตร

      3. ขับรถถอยหลังเข้าซอง ให้ขับรถถอยหลังเข้าจอดและออกจากช่องว่างด้านซ้าย เปลี่ยนเกียร์ได้ไม่เกิน 7 ครั้ง ต้องไม่ชนไม่เบียดเสาในพื้นที่ๆกำหนดไว้ ตัวรถต้องขนานกับขอบทางด้านซ้าย

[6]  เตรียมเงินเพื่อชำระค่าบริการต่างๆได้แก่ ค่าคำขอ 5 บาท ค่าใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลชั่วคราว 200 บาท รวมเป็นเงินทั้งหมด 205 บาท

 

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ