เมื่อรถจมน้ำต้องทำอย่างไร

เมื่อรถจมน้ำต้องทำอย่างไร

ข้อควรปฏิบัติเมื่อรถจมน้ำ

1. ถอดขั้วแบตเตอรี่ออกหนึ่งข้าง ขั้วลบหรือขั้วบวกก็ได้

2. เอามือถือถ่ายรูปทุกจุดที่ถูกนำ้เข้า

3. ถ่ายรูปตอนน้ำท่วมสูงสุดให้เห็นภาพที่น้ำท่วมรถสูงสุด

4. พอน้ำลงแจ้งประกันภัย เพื่อให้เอารถไปซ่อม

5. หากประกันให้เราใส่แบตเตอรี่แล้วสตาร์เครื่องยนต์ ❌ห้ามทำเด็ดขาดเพราะว่าน้ำจะเข้าเครื่องยนต์ทำให้เครื่องยนต์เสียหายหนักมาก

6. ให้ประกันลากรถเข้าศูนย์บริการ พร้อมทำหนังสือให้ประกันว่าจะซ่อมทุกอย่างให้เหมือนเดิม

   สำหรับรถที่ไม่ได้ทำประกันไว้ ให้ปฏิบัติตามนี้

1. ถอดขั้วแบตเตอรี่ออกหนึ่งข้าง ขั้วลบหรือขั้วบวกก็ได้

2. ใช้ลมเป่าตามปลั๊กไฟต่างๆ และกล่องECU จะใช้ลมเป่าเบาๆหรือจะใช้ไดเป่าผมก็ได้ กล่อง ECU จมน้ำไม่พังเพราะมีการซีลกันน้ำไว้ ข้อควรระวัง เวลาใช้ลมเป่าห้ามใช้ลมแรง เวลาใส่แบตเตอรี่ห้ามใส่ผิดขั้ว กล่อง ECU อาจเสียหายได้

3. ถ้าน้ำมันเครื่อง น้ำมันเกียร์ น้ำมันเฟืองท้าย แล้วเติมใหม่

4. รถเครื่องยนต์เบ็นซิลให้ถอดหัวเทียนออก แล้วลองสตาร์สักสองสามครั้งเพื่อใล่น้ำที่อาจค้างอยู่ในกระบอกสูบ (ห้ามสตาร์รถโดยไม่ถอดหัวเทียนเพราะจะทำให้ก้านสูบคดเสียหายได้)

5.รถเครื่องยนต์ดีเซล ให้ถอดหัวเทียนหรือหัวเผาก็ได้ ให้สตาร์ทไล่น้ำออก

6.ล้างถังน้ำมันเชื้อเพลิง แล้วเติมใหม่จากนั้นสตาร์ทเครื่องยนต์ได้เลย
บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ